Biotechprom
 • UA
 • EN

Популярність та виробництво біогазу стрімко зростає. Ставлення до альтернативних джерел енергії різко змінилося, оскільки вартість звичних енергоносіїв зростає з року в рік.

Прогноз Європейської біогазової асоціації — до 2030 року сектор біогазу та біометану може практично подвоїти виробництво, а до 2050 року виробництво може зрости у понад чотири рази. Потенційне виробництво біогазу та біометану в ЄС в 2030 році може досягати 44 млрд м3/рік.

“Дорожня карта розвитку біоенергетики в Україні до 2050 р.” передбачає започаткування та ріст виробництва біометану в Україні до 1,7 млрд м3/рік у 2035 році і до 3 млрд м3/рік у 2050 році.

Виробництво біогазу дає не лише відновлювальну енергію, але є ефективним шляхом боротьби з забрудненням води й повітря шкідливими відходами. Також це приносить прибуток від економії на енергоносіях.

Процес анаеробної ферментації  – це спосіб перетворення біомаси (наприклад, стоків дріжджзаводу, молокозаводу або відходів сільськогосподарського підприємства) без доступу повітря за участі бактерій, при якому з оброблюваної біомаси одержують в основному метан та залишки перероблення у вигляді добрив.

У процесі анаеробної ферментації складні органічні речовини розкладаються на СО2 і СН4 з утворенням біогазу у вигляді суміші вуглекислого газу і метану, причому на частку метану може припадати до 70%.

 • Технологічний процес анаеробного зброджування біомаси відбувається без надходження кисню в спеціальних анаеробних реакторах-метантенках, конструкція яких забезпечує максимальне виділення метану.

Органічні відходи, придатні для виробництва біогазу:

 • стоки та відходи підприємств з виробництва соків та фруктових концентратів: жом фруктовий, ягідний, овочевий, виноградна вижимка,
 • стоки молокозаводів – солона і солодка молочна сироватка,
 • стоки та відходи підприємств з виробництва дріжджів, крохмалю, патоки – мезга і сироп.
 • відходи переробки картоплі: шкурки, гнилі бульби, кавова пульпа, стоки підприємств з виробництва чіпсів,
 • післяспиртова барда, стоки пивного виробництва, буряковий жом,
 • гній, пташиний послід, відходи та стоки забійних цехів (кров, жир, кишки),
 • фекальні осади комунальних очисних споруд,
 • стоки целюлозно-паперових комбінатів та багатьох інших промислових підприємств,
 • трава, побутові відходи,
 • відходи виробництва біодизеля – технічний гліцерин від виробництва біодизеля з ріпаку,
 • водорості.

 

Для систем з виробництвом біогазу ми передбачаємо:

• При анаеробній очистці стоків – реактори типу UASB або EGSB

• При анаеробній ферментації осадів – контактні реактори типу ACR або AD

Рис. 1. Схема біогазової установки

 

В залежності від подальших умов утилізації біогазу  при влаштуванні біогазових систем необхідно передбачити:

 • Обладнання видалення конденсату та осушення;
 • Обладнання зберігання;
 • Обладнання видалення сірки;
 • Обладнання транспортування та контролю тиску;
 • Обладнання спалювання.