Biotechprom
  • UA
  • EN

Аеробна технологія (біологічне очищення) найчастіше застосовується при очищенні промислових або комунальних стоків.

Біологічне очищення стічних вод – це таке очищення, при якому для розкладання або видалення забруднень використовуються мікроорганізми. В біологічний реактор подається розчинений кисень та стоки, які містять вуглець, азот та фосфоровмісні забруднення. У присутності розчиненого кисню бактерії розкладають вуглецевовмісні, азотовмісні та фосфоровмісні забруднення.

У своїх рішеннях ми використовуємо реактори та процеси, ретельно відібрані з-поміж багаторічних європейських розробок:

  • Класичний біореактор безперервної дії (CAS)
  • Біореактор послідовної дії (SBR)
  • Мембранний біореактор (MBR)
  • Біореактор з рухомим/нерухомим носієм (MBBR)
  • Сучасні технології видалення азоту, фосфору та каліє-магнієвих фосфатів ( МРР)

Рис. 1. Блок-схема аеробних очисних споруд