Biotechprom
  • UA
  • EN

Швидкий розвиток виробничих технологій у харчовій  та інших галузях промисловості  спричинили процеси контролю для зменшення  споживання електроенергії, газу та води. Це призвело до збільшення концентрацій забруднення виробничих стоків підприємств. Стічні води містять високі концентрації забруднюючих речовин, включаючи вуглець (БСК, ХСК), азоту (TKN, NH4, NO3, TN), фосфор (PO4, TP), жирів,  масел (FOG), зважених часток(TSS) і  багато інших компонентів в різних концентраціях.

Саме для очищення висококонцентрованих промислових стоків потрібно застосовувати анаеробні технології.

В процесі анаеробної очистки промислових стоків від 85 до 95% органічних з’єднань, присутніх в стічних водах, розкладаються до метану і вуглекислого газу, суміш яких прийнято називати біогазом. Приріст надлишкової біомаси при анаеробному процесі є незначним, це вигідна фінансова перевага над аеробними системами очистки. Анаеробні реактори  виробляють біогаз , який може використовуватись як  додаткова теплова або електрична енергія для виробничих потреб. Це  скорочує термін окупності вашої інвестиції та експлуатаційні витрати на роботу системи.

В залежності від складу ваших стоків ми застосовуємо такі типи анаеробних реакторів:

  • Контактний анаеробний реактор ( ACR /АD)
  • Анаеробний реактор UASB
  • Високонавантажений анаеробний реактор EGSB.

Рис. 1. Блок-схема анаеробних очисних споруд