Biotechprom
  • UA
  • EN

В біологічних очисних спорудах важливим етапом є організація попередньої очистки та підготовки стоків для подальшої основної біологічної обробки.

Головним завданням на цьому етапі є видалення із забруднених стоків твердих нерозчинених домішок, піску, жирів та побічних виробничих продуктів, які можуть негативно впливати на подальше очищення. Також тут є важливим процес усереднення параметрів стоку, нейтралізація рівня рН, усунення завислих речовин (TSS) та розчинених жирів і масел. Для цього використовуються механічні, фізичні та хімічні методи.

В наших рішеннях ми опираємося на такі технології:

  • Механічна обробка
  • Пісколовки, жироловки, первинні відстійники
  • Накопичувальні ємкості з перемішуванням
  • Вирівнювання рН
  • Дозування флокулянтів та коагулянтів
  • Флотація розчиненим повітрям (DAF).

Рис. 1. Схема принципу роботи обертового сита з зовнішнім припливом

Сито барабанне разом з транспортером та шнековим пресом остаточного зневоднення

Рис. 2 . Принципова схема процесу флотації